เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

(สำคัญ) จัด "การ งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ " สนับสนุนโดย บริษัท / มาตรการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาใหม่ (อัปเดตเมื่อวันที่ 28 เมษายน)

ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมสำหรับการจอง
ข้อมูลกิจกรรมจะได้รับการอัพเดตทันทีที่การจองพร้อมและจะประกาศในหน้านี้
ขออภัยโปรดตรวจสอบอีกครั้ง