เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

今年度の進学説明会は全て終了しました。
2022年度のイベントにつきましては、予約受付の準備ができましたら、このページでお伝えします。
恐れ入りますが、改めてチェックしてください。