เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

(สำคัญ) จัด "การ งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ" ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ของเรา / มาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาใหม่ (อัปเดตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม)

※กรุณายืนยันสถานที่และวันที่และเวลาที่ใช้

[นาโกย่า] งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 16 ตุลาคม 2020 เข้าใช้งาน Nagoya Station Forum

名古屋นาโกย่า

เข้าสู่สถานี Nagoya Station

ดูแผนที่

10/16(ทอง)

ในการเตรียมการ
ดูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ