เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

※กรุณายืนยันสถานที่และวันที่และเวลาที่ใช้

【 Osaka 】การ งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ วันที่ 13 ธันวาคม 2018

โอซาก้าโอซาก้า

เข้าถึง Umeda Forum

ดูแผนที่

12/13(วันพฤหัสบดี)

13:30 〜 16:30

ปลาย
ดูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
[Tokyo] งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มกราคม 17, 2019

โตเกียวโตเกียว
หนังสือเล่มเล็กที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบสัมภาษณ์!

เข้าถึงฟอรัม Shibuya

ดูแผนที่

01/17(วันพฤหัสบดี)

13:00 〜 16:00

เข้าร่วม
ดูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ