เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

(สำคัญ) ประกาศยกเลิกสถานที่จัดงานในนาโกย่าในวันที่ 9/27 (วันจันทร์) "การ งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ" ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทของเรา

ขณะนี้ไม่มีกิจกรรมสำหรับการจอง
ข้อมูลกิจกรรมจะได้รับการอัพเดตทันทีที่การจองพร้อมและจะประกาศในหน้านี้
ขออภัยโปรดตรวจสอบอีกครั้ง