Sự kiện Sự kiện

Các buổi hướng dẫn về trường học dành cho sinh viên nước ngoài

※ Vui lòng xác nhận địa điểm và ngày và giờ của máy chủ và áp dụng.

【Tokyo】 Du Các buổi hướng dẫn về trường học dành cho sinh viên nước ngoài Ngày 17 tháng 1 năm 2019

TokyoTOKYO
Một tập sách nhỏ hữu ích cho các kỳ thi phỏng vấn!

Truy cập Diễn đàn Shibuya

Xem bản đồ

01/17(Thứ năm)

13:00 〜 16:00

Để tham gia
Xem các trường tham gia