जापानमा अध्ययन गर्ने बारे सोच्नु हुने
हरेकको लागि।

स्कूल खोजी

क्लोज-अप

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि जापानका स्कूलहरू सम्बन्धी मार्गनिर्देशन​ ​[PR]
विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि क्याम्पस गाइड खोल्नुहोस् विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि अनुप्रयोग गाइड जापानमा अध्ययन गरौं कागजात अनुरोध कोड इनपुट
[PR]

नोटिस

2021/09/15

(महत्वपूर्ण) oy/२ ((सोमबार) मा नागोया स्थल को रद्दिको सूचना, "अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि जापानका स्कूलहरू सम्बन्धी मार्गनिर्देशन" हाम्रो कम्पनी द्वारा प्रायोजित

2021/08/26

(महत्वपूर्ण) हाम्रो कम्पनी 9/3 (शुक्रवार) नागोया स्थल द्वारा प्रायोजित "अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि जापानका स्कूलहरू सम्बन्धी मार्गनिर्देशन" को स्थगित को सूचना

2021/05/19

(महत्त्वपूर्ण) company/२ teachers (सोमबार) को दिन जापानी भाषा स्कूल शिक्षकहरूको लागि ओसाका स्थगित स्थगनको सूचना, हाम्रो कम्पनी द्वारा प्रायोजित "अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि जापानका स्कूलहरू सम्बन्धी मार्गनिर्देशन