जापानमा अध्ययन गर्ने बारे सोच्नु हुने
हरेकको लागि।

स्कूल खोजी

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि जापानका स्कूलहरू सम्बन्धी मार्गनिर्देशन​ ​[PR]
जापानमा अध्ययन गरौं विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि क्याम्पस गाइड खोल्नुहोस् विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि अनुप्रयोग गाइड
कागजात अनुरोध कोड इनपुट