School Guide School Guide

  • सेयर गर्नुहोस्
    यो
  • facebook
  • ट्वीटर
  • LINE

आधारभूत जानकारी

हुलाक कोड 453-0804
ठेगाना 愛知県名古屋市中村区黄金通1-16
जाँच अनुभाग हस्ताक्षर प्रवेश कार्यालय
सम्पर्क फोन नम्बर 0120-802-816
FAX 052-483-2663
Website https://www.ndanma.ac.jp/nma
E-mail info_nma@keido.jp
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि विशेष चयन
प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुहोस्
कुल विदेशी विद्यार्थी नामांकन गरियो 1 व्यक्ति
मूल देश अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरुको नामाकरण

1 युएसए

प्रवेश परीक्षा

भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक
メディアアート学科 マンガ
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 2年
नामांकन महिना अप्रिल
भर्ती क्षमता सिमित कोटा名

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
終了備考 : तोकिएको शंख्या मात्र
पासिङ मिति मिति
備考 : सधै
メディアアート学科 マンガ
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3年

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
अनुप्रयोग अवधि 2018/08/01
अनुप्रयोग अवधि 2018/08/01
メディアアート学科 コミックイラスト
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 2年

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
メディアアート学科 小説クリエイト
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 2年

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
メディアアート学科 声優タレント
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 2年

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
メディアアート学科 声優タレント
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3年

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01

पढाई शुल्क र बिबिध

आबेदन दस्तुर

20,000円

पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (भर्ना शुल्क)

250,000円

पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (पढाई शुल्क)

640,000円 ~ 800,000円

यो दुई वर्षको प्रणाली र तीन वर्षको प्रणालीमा निर्भर गर्दछ।

पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (बिबिध शल्क)

100,000円

पहिलो बर्षमा तिर्नु पर्ने रकम(जम्मा)

990,000円 ~ 1,150,000円

यो दुई वर्षको प्रणाली र तीन वर्षको प्रणालीमा निर्भर गर्दछ।

किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न

अनुरोध पूछताछ

पढाई सुल्क घटाउने मिनाह गर्ने व्यवस्था

हो

प्रवेश शुल्क को बराबर "250,000 येन" को दोश्रो वर्ष पहिले पढाई शुल्क र बिबिध बाट मुक्त गरिनेछ।

छात्रबृतिको व्यवस्था

हो

अन्य

विद्यार्थी छात्रावास

हो

डकुमेन्ट पठाउन हुलाक शुल्क

नि: शुल्क

विद्यालयको विशेषताहरू

व्यवसायिक स्कूल को हो जो समर्थक को लक्ष्य गर्न चाहते हो
[जापानी मंगा आर्ट कलेज] हामी पेशेवर आवाज अभिनेताहरू र मंगा कलाकारहरू विशेष व्याख्याकर्ताहरूको रूपमा आमन्त्रित गर्दछौं, र विशेष गरीब वर्गको रूपमा उद्योगको साथ पाइपको प्रयोग गरेर सुरु गर्ने अवसरहरू। पूर्ण ब्याकअप संग!
(मार्च ११, २०२० अपडेट गरिएको)

जाने बाटो(आकुसेस)

मेट्रो Sakuradori रेखा मा नागोया सबवे स्टेशन बाट "नाकुरामुरा वार्ड कार्यालय" मा जानुहोस्
बाहिर निकलें 4 मा सीढ़ी लिनुहोस् र बाँयातिर 3 मिनेट हिड्नुहोस्।
Meitetsu, Kintetsu, JR "नागोया स्टेशन" मा पालना, पैदल 15 मिनेट।

×