स्कूल गाइड स्कूल गाइड

  • सेयर गर्नुहोस्
    यो
  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • लाइन

आधारभूत जानकारी

हुलाक कोड 453-0804
ठेगाना 愛知県名古屋市中村区黄金通1-16
जाँच अनुभाग हस्ताक्षर प्रवेश कार्यालय
सम्पर्क फोन नम्बर 0120-802-816
फैक्स 052-483-2663
वेबसाइट https://www.ndanma.ac.jp/nda
ई-मेल info_nda@keido.jp

प्रवेश परीक्षा

क्लिक गर्नुहोस् वा "+" विवरण हेर्न ट्याप गर्नुहोस्।

भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक
ビジュアルデザイン学科 国際デザインビジネス
भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3 वर्ष
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

जापानी प्रवीणता परीक्षण आवश्यक (खोजीहरूको आवश्यकता छ)
परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2023/08/01 ~ 2024/03/01
परीक्षा मिति 2023/09/01
पासिङ मिति मिति 2023/09/19
प्रवेश समय 2023/10/06
ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザイン
भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

नामांकन महिना अप्रिल
भर्ती क्षमता सिमित कोटा名

परीक्षण सिंहावलोकन

जापानी प्रवीणता परीक्षण आवश्यक (खोजीहरूको आवश्यकता छ)
परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2023/08/01 ~ 2024/03/01
परीक्षा मिति 2023/09/01
備考 : सधै
पासिङ मिति मिति 2023/09/19
備考 : सधै
प्रवेश समय 2023/10/06
ビジュアルデザイン学科 イラストデザイン
भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3 वर्ष
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

जापानी प्रवीणता परीक्षण आवश्यक (खोजीहरूको आवश्यकता छ)
परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2023/08/01 ~ 2024/03/01
परीक्षा मिति 2023/09/01
備考 : सधै
पासिङ मिति मिति 2023/09/19
備考 : सधै
प्रवेश समय 2023/10/06
ビジュアルデザイン学科 アートデザイン
भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3 वर्ष
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

जापानी प्रवीणता परीक्षण आवश्यक (खोजीहरूको आवश्यकता छ)
परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2023/08/01 ~ 2024/03/01
परीक्षा मिति 2023/09/01
पासिङ मिति मिति 2023/09/19
प्रवेश समय 2023/10/06
ビジュアルデザイン学科 キャラクターデザイン
भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

जापानी प्रवीणता परीक्षण आवश्यक (खोजीहरूको आवश्यकता छ)
परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2023/08/01 ~ 2024/03/01
परीक्षा मिति 2023/09/01
備考 : सधै
पासिङ मिति मिति 2023/09/19
備考 : सधै
प्रवेश समय 2023/10/06
ビジュアルデザイン学科 動画クリエイター
भर्ना फारम बितरण अप्रिलको सुरुमा
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3 वर्ष
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

जापानी प्रवीणता परीक्षण आवश्यक (खोजीहरूको आवश्यकता छ)
परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2023/08/01 ~ 2024/03/01
परीक्षा मिति 2023/09/01
पासिङ मिति मिति 2023/09/19
प्रवेश समय 2023/10/06

पढाई शुल्क र बिबिध

आबेदन दस्तुर

20,000円

पहिलो बर्षमा तिर्नु पर्ने रकम(जम्मा)

1,170,000円 ~ 1,330,000円

学費減免制度適用前納入金額 2年制と3年制で異なります

किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न

अनुरोध पूछताछ

पढाई सुल्क घटाउने मिनाह गर्ने व्यवस्था

हो

छात्रबृतिको व्यवस्था

हो

留学生推薦奨学金制度

अन्य

विद्यार्थी छात्रावास

हो

डकुमेन्ट पठाउन हुलाक शुल्क

नि: शुल्क

विद्यालयको विशेषताहरू

●留学生対象『国際デザインビジネスコース』を設置
 日本企業で働く上で求められる高い日本語力と、デザインや映像の専門スキルを取得できる、留学生を対象としたコースです。
●金銭的な負担を軽減できる「留学生推薦奨学金制度」
 当学院の出願資格を満たし、日本語学校などの推薦を受けられる方を対象に「1年次前期授業料から25万円」を免除する制度です。
●日本語と日本の文化をしっかり学ぶ1年目
 最初の1年間は、レベル別のグループレッスンで日本語と日本の文化やマナーを学び、専門授業を理解できる日本語能力と、デザイン・アートの基礎力を養います。
●専門知識を習得する2年目、3年目
 2年目からは、日本語学習を維持しながら、「デザイン」、「映像」、「マンガ」などの専攻を選択し、日本人学生と共に専門科目の授業を受講します。さらに、ビジネスに欠かせないPCスキルやプレゼンテーション技法を学び就職への意識を高めます。
●『キャリアデザイン』プログラムに就職支援
 就職支援とカウンセリングを行う『キャリアデザイン』授業をカリキュラムに取り入れ、就職活動に必要な日本語、応募書類の書き方、面接指導、JLPT対策を実施しながら、個々の適性を最大限活かした仕事へ就くことができるように支援していきます。

【अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सहयोग प्रणाली, आदि】
●日本人学生合同クラスの学費サポート
 ・1年次前期授業料より15万円の免除
 ・個人用ノートPC購入費のうち10万円を学院が負担
●国際デザインビジネスコースの学費サポート
 1年次前期授業料より25万円の免除

(2023年6月14日更新)

जाने बाटो(आकुसेस)

○ सबवे Sakuradori रेखा "नागोया स्टेशन" बाट
1つ目の「太閤通駅」下車、
बाहिर निकलें 4 मा सीढ़ी लिनुहोस् र बाँयातिर 3 मिनेट हिड्नुहोस्।
○ मीटसेटु, किन्टिट्सु, जेआर "नागोया स्टेशन" मा जानुहोस्
15 मिनेट पैदल।

×