School Guide School Guide

専門学校 日本デザイナー芸術学院 名古屋校( व्यवसायिक स्कूल )

आधारभूत जानकारी

हुलाक कोड 453-0804
ठेगाना 愛知県名古屋市中村区黄金通1-16
जाँच अनुभाग हस्ताक्षर प्रवेश कार्यालय
सम्पर्क फोन नम्बर 0120-802-816
FAX 052-483-2663
Website https://www.ndanma.ac.jp/nda
E-mail info_nda@keido.jp
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि विशेष चयन
कुल विदेशी विद्यार्थी नामांकन गरियो 1 व्यक्ति
मूल देश अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरुको नामाकरण

1 युएसए

専門士資格取得

प्रवेश परीक्षा

भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक
ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザイン
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 2年
नामांकन महिना अप्रिल
भर्ती क्षमता सिमित कोटा名

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
पासिङ मिति मिति
備考 : सधै
ビジュアルデザイン学科 イラストデザイン
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3年
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
पासिङ मिति मिति
備考 : सधै
ビジュアルデザイン学科 アートデザイン
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3年
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
映像学科 キャラクターデザイン
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 2年
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01
पासिङ मिति मिति
備考 : सधै
映像学科 映像デザイン
भर्ना फारम बितरण ढिलो अप्रिल
बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन होइन
परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश आवश्यक
जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) अनुरोध पूछताछ
जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने आवश्यक

आधारभूत जानकारी

अध्ययनको लम्बाइ 3年
नामांकन महिना अप्रिल

परीक्षण सिंहावलोकन

परीक्षण विषय कागजात समीक्षा,साक्षात्कार

परीक्षा तालिका

अनुप्रयोग अवधि 2019/08/01

पढाई शुल्क र बिबिध

आबेदन दस्तुर

20,000円

पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (भर्ना शुल्क)

250,000円

पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (पढाई शुल्क)

640,000円 ~ 800,000円

यो दुई वर्षको प्रणाली र तीन वर्षको प्रणालीमा निर्भर गर्दछ।

पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (बिबिध शल्क)

100,000円

पहिलो बर्षमा तिर्नु पर्ने रकम(जम्मा)

990,000円 ~ 1,150,000円

यो दुई वर्षको प्रणाली र तीन वर्षको प्रणालीमा निर्भर गर्दछ।

किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न

अनुरोध पूछताछ

पढाई सुल्क घटाउने मिनाह गर्ने व्यवस्था

हो

छात्रबृतिको व्यवस्था

हो

प्रवेश शुल्क को बराबर "250,000 येन" को दोश्रो वर्ष पहिले पढाई शुल्क र बिबिध बाट मुक्त गरिनेछ।

अन्य

विद्यार्थी छात्रावास

हो

डकुमेन्ट पठाउन हुलाक शुल्क

नि: शुल्क

विद्यालयको विशेषताहरू

"आश्चर्य" र "भावना" र तपाईंको आफ्नै "प्रेरणा" फारम बनाउनुहोस्
प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तित्व छ। हाम्रो अनूठो शैली जुन हाम्रो अद्वितीय शैली सिर्जना गर्दछ। रचनात्मक संसारमा धेरै विशेषज्ञता त्यो फारम व्यक्त गर्न आवश्यक छ। जापान डिजाइनर आर्ट्स कलेजमा, तपाईं आफ्नो "आश्चर्य!", "उत्साह!" र "प्रेरणा!" हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिलाई सावधानीपूर्वक समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाइँ आफ्नो "!" आकार बनाउन सक्नुहुनेछ।

जाने बाटो(आकुसेस)

○ सबवे Sakuradori रेखा "नागोया स्टेशन" बाट
पहिलो "नाकामुरा वार्ड अफिस" मा जानुहोस्
बाहिर निकलें 4 मा सीढ़ी लिनुहोस् र बाँयातिर 3 मिनेट हिड्नुहोस्।
○ मीटसेटु, किन्टिट्सु, जेआर "नागोया स्टेशन" मा जानुहोस्
15 मिनेट पैदल।