Japan Guide & Information Japan Guide & Information

CẬP NHẬT | ngày 22 tháng 3 năm 2019

【Kết hợp học tập】 Đại học Nhật Bản "Khoa học xã hội và nhân văn"

Trong các trường đại học và cao đẳng Nhật Bản, cần xác định các khoa và khoa mong muốn trước khi nhập học vào hầu hết các trường. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra cẩn thận trước. Ở đây, chúng tôi đã liệt kê các ngành của "Khoa học xã hội và nhân văn".

 • Chia sẻ
  Cái này
 • facebook
 • twitter
 • LINE

Học về "Khoa học xã hội và nhân văn" là một lĩnh vực chúng ta nghiên cứu về con người và các hoạt động của họ.

Nó có thể tạm chia thành hai, "khoa học xã hội", tìm hiểu về xã hội, đó là một nhóm người và "nhân văn", tập trung vào những thứ của con người.

[PR]

Luật và Khoa học chính trị

[Khoa học xã hội]

Học để chúng ta có một cuộc sống xã hội thoải mái

Tìm hiểu các luật đặt ra các quy tắc xã hội và nghiên cứu hoạt động phù hợp theo thời đại, "Luật" và "chính trị" để điều chỉnh cổ phần của các quốc gia và khu vực theo quan điểm đa diện để tạo ra một xã hội tốt hơn Có những nghiên cứu như Khoa học chính sách tích hợp, hướng dẫn đến giải pháp cho các vấn đề liên quan phức tạp hơn thông qua toàn cầu hóa.


Từ khóa học tập: Hiến pháp, bầu cử, quản trị, phát triển thị trấn, tự chủ địa phương, cộng đồng địa phương, tỷ lệ sinh và lão hóa giảm, thử nghiệm, bản quyền, công lý


Các khóa học để học: Luật, Luật, Chính trị, Kinh tế Chính trị, Chính trị Quốc tế, Chính sách chung, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Trường học, Chính trị, Quan hệ quốc tế] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Kinh tế, quản lý, thương mại

[Khoa học xã hội]

Học để nghiên cứu sự chuyển động của tiền từ sản xuất sang tiêu dùng

"Kinh tế" để phân tích các hoạt động kinh tế như sản xuất, phân phối, tiêu dùng một cách logic, "Thương mại" để nghiên cứu về thương mại từ hàng hóa và dịch vụ như tiếp thị, thương mại, phân phối, bán hàng để tiếp cận từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng Có học tập như "quản trị kinh doanh" để khám phá các phương pháp để cải thiện hiệu suất của các công ty và tổ chức.


Từ khóa học tập: tài chính, tài chính, trao đổi, tiếp thị, thuế, xuất nhập khẩu, kinh tế quốc tế, kinh doanh mạo hiểm, kế toán, việc làm, đầu tư, phát triển hàng hóa, thương mại


Các khóa học để học: Kinh tế, Quản lý, Thương mại, Marketing, Kế toán, Kinh doanh, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Kiểm tra [Kinh doanh] trong hộp kiểm và tìm trường

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Xã hội, môi trường, báo chí, hệ thống thông tin

[Khoa học xã hội]

Nghiên cứu để nghiên cứu xã hội và thời đại từ nhiều góc độ

"Xã hội học" trong đó mọi thứ xảy ra trong xã hội như thời trang, truyền thông và văn hóa là chủ đề nghiên cứu, "khoa học môi trường" nghiên cứu về con người, môi trường, thiên nhiên, xã hội, thành phố, v.v. từ quan điểm của loài người, công nghệ Có những cách học như "Tin học" nghiên cứu phân tích, quản lý, sử dụng, v.v. từ phương pháp truyền thông tin đang tiến bộ nhanh chóng bởi sự tiến hóa.


Từ khóa học tập: Truyền thông đại chúng, SNS, các vấn đề môi trường, sinh thái, báo chí, quảng cáo, CNTT, thời trang, thống kê, kiến thức truyền thông, cộng đồng


Các môn học: Khoa học xã hội, Nghiên cứu xã hội thông tin, Tin học môi trường, Phúc lợi xã hội, Nghiên cứu truyền thông, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Kiểm tra [Xã hội / Phương tiện] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Quan hệ quốc tế

[Khoa học xã hội]

Học cách tìm một thế giới nơi chúng ta có thể sống cùng nhau qua biên giới

Quan hệ quốc tế của hoàng tử hiểu được xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của các quốc gia và khu vực khác nhau, và tìm cách giải quyết các vấn đề quốc tế đan xen phức tạp từ nhiều góc độ. Bây giờ CNTT đang phát triển và toàn cầu hóa đang phát triển nhanh chóng, đây là một ngành học đòi hỏi nguồn nhân lực có thể hoạt động trong lĩnh vực này.


Từ khóa học tập: chính trị quốc tế, hiểu biết đa văn hóa, hỗ trợ cho các nước đang phát triển, xã hội toàn cầu, hợp tác quốc tế, hòa bình thế giới


Các khóa học để học: Quan hệ quốc tế, Nghệ thuật tự do quốc tế, Văn hóa quốc tế, Truyền thông toàn cầu, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Trường học, Chính trị, Quan hệ quốc tế] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Du lịch

[Khoa học xã hội]

Hiện đang tập trung vào việc học do sự gia tăng của khách du lịch từ nước ngoài

"Du lịch" để học liên ngành từ nhiều quan điểm khác nhau như thúc đẩy và phát triển kinh tế khu vực, phát triển đô thị, quản lý khách sạn, giao thông vận tải, tiếp thị. Đây là một nghiên cứu mới đang phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản, tập trung vào việc thu hút khách du lịch nước ngoài.


Từ khóa học tập: Du lịch, Di sản thế giới, Mốc, Công viên giải trí, Giải trí, Khách sạn, Sân bay, Khách sạn, Dịch vụ, Hướng dẫn, Khách sạn


Các khóa học để học: Phòng Du lịch, Phòng Văn hóa Du lịch, Phòng Du lịch Quốc tế, Phòng Kinh doanh Du lịch, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Ngôn ngữ, Phiên dịch, Du lịch] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Hệ thống chăm sóc và phúc lợi

[Khoa học xã hội]

Học tập cho một xã hội nơi mọi người có thể sống thoải mái

"Phúc lợi chăm sóc" hỗ trợ người khuyết tật và người già độc lập về tinh thần và thể chất, và "Phúc lợi xã hội" hỗ trợ những người gặp vấn đề về tài chính, gia đình và môi trường. Tất cả đều là nghiên cứu để nghiên cứu rằng tất cả mọi người sống một cuộc sống phong phú từ tất cả các quan điểm như hệ thống xã hội, môi trường, luật pháp, chính trị, chăm sóc y tế.


Từ khóa học tập: xã hội người cao tuổi, phúc lợi chăm sóc, phúc lợi trẻ em, sức khỏe, hệ thống xã hội, cộng đồng, cơ thể, sức khỏe


Các khóa học để học: Phúc lợi xã hội, Chăm sóc và Phúc lợi, Sức khỏe và Phúc lợi, Tâm lý và Phúc lợi, Phúc lợi của Con người, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Kiểm tra [Chăm sóc / Phúc lợi] của hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Khoa học con người

[Khoa học con người]

Khoa học nhìn vào một cái gì đó theo nhiều cách khác nhau với con người

Với chủ đề "Con người", "Khoa học con người" vượt ra ngoài các ngành khoa học và nhân văn như tâm lý học, xã hội, triết học, tôn giáo, môi trường, giáo dục, sinh học và khoa học đời sống. Trong nhiều trường hợp, đó là nghiên cứu thách thức từ một quan điểm rộng lớn và suy nghĩ linh hoạt đến chủ đề lớn về con người trong khi xác định quan điểm chính.


Từ khóa học tập: tâm lý học, hành vi, xã hội, cuộc sống, văn hóa quan hệ con người, cơ thể con người, AI, robot, nghiên cứu về sự sống và cái chết, giới tính


Các khóa học để học: Khoa học con người, Quan hệ con người, Môi trường con người, Đời sống con người, Tâm lý con người, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Tâm lý học, Triết học] và [Giáo dục] trong hộp kiểm để tìm trường

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Tâm lý học, triết học, tôn giáo

[Khoa học con người]

Khoa học cố gắng giải quyết con người, trái tim và vạn vật

Không chỉ tư vấn mà còn "tâm lý" nghiên cứu một cách khoa học cơ chế thay đổi và hành vi của tâm trí mọi người, "triết học", những người cố gắng quan sát và giải quyết bản chất của những thứ như "tôi là gì?", Các tôn giáo khác nhau Các nghiên cứu như "khoa học tôn giáo" để nghiên cứu lịch sử, xã hội và ảnh hưởng đến văn hóa.


Từ khóa học tập: giao tiếp, Nietzsche, văn hóa, tư tưởng, tâm lý học lâm sàng, tính cách, tư vấn, đạo đức, tâm trí


Các khóa học để học: Tâm lý học, Triết học, Thiền, Tâm lý học lâm sàng, Khoa học con người, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Kiểm tra [Tâm lý / Triết học] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Lịch sử và địa lý

[Khoa học con người]

Học để học lịch sử và kết nối với tương lai

"Lịch sử" để đọc các sự kiện khác nhau trong quá khứ từ các tài liệu lịch sử, "khảo cổ học" để cố gắng tiết lộ quá khứ từ tất cả những gì còn lại ngày nay như tàn tích và di tích, địa hình và trường học của bạn tạo thành một khu vực, khí hậu, văn hóa Có những cách học như "địa lý" để học và nghiên cứu mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.


Từ khóa học tập: lịch sử, xã hội, văn hóa, khu vực, khai quật, khảo sát khảo cổ, các vấn đề quốc tế, khu định cư, ngành công nghiệp địa phương


Các khóa học để học: Lịch sử, Lịch sử, Lịch sử và Văn hóa, Lịch sử Văn hóa, Địa lý, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Lịch sử, Địa lý, Văn học] trong hộp kiểm và tìm trường

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Văn hóa / Nhân văn

[Khoa học con người]

Học để nghiên cứu lối sống thoải mái từ văn hóa và cuộc sống

Chúng tôi nghiên cứu văn hóa cuộc sống của người Hồi giáo để hướng dẫn lối sống lý tưởng để nghiên cứu cuộc sống hàng ngày, văn hóa quốc tế của người Hồi giáo để học các kỹ thuật từ các nền văn hóa khác nhau và sống cộng sinh trong một xã hội toàn cầu, và nhiều thứ khác nhau mà con người và con người tạo ra Có những bài học như là Nhân văn của Hồi giáo nhắm vào sự hình thành của con người sẽ dẫn đến một kỷ nguyên mới, và nhân chủng học văn hóa Hồi giáo học hỏi con người từ khía cạnh văn hóa.


Từ khóa học tập: đa văn hóa, dân gian, phong tục, xã hội quốc tế, cộng sinh, thực phẩm và đồ uống, hệ thống xã hội, công việc thực địa


Các khóa học có thể được nghiên cứu: chủ đề văn hóa Nhật Bản, chủ đề Kokubunshi, chủ đề văn hóa nhân văn, chủ đề nhân văn, chủ đề xã hội nhân văn, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Lịch sử, Địa lý, Văn học] [Tâm lý học, Triết học] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Văn học

[Khoa học con người]

Học đọc thời đại qua tác phẩm văn học

"Văn học nước ngoài" để nghiên cứu xã hội và văn hóa của đất nước để nghiên cứu các tác phẩm nước ngoài như tiểu thuyết, kịch và phê bình, "văn học Nhật Bản" để nghiên cứu từ ngữ và Nhật Bản sâu sắc từ các tác phẩm văn hóa Nhật Bản như truyện, tanka và thơ, Có những cách học như "nghệ thuật văn học" giúp đào sâu kiến thức về từ ngữ và nhân vật, thể hiện và tự tạo ra.


Từ khóa học: ngôn ngữ, giải thích, nghệ thuật văn học, giao tiếp liên văn hóa, lịch sử, tiểu luận, waka, haiku, từ


Các khóa học có thể học: Khóa học sách giáo khoa tiếng Nhật, Khóa học Kokubunshi, Khóa học nhân văn, Khóa học tiếng Anh, Khóa học tiếng Tây Ban Nha, Khóa học tiếng Trung, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Lịch sử, Địa lý, Văn học] trong hộp kiểm và tìm trường

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Ngôn ngữ

[Khoa học con người]

Học cách phân tích "ngôn ngữ" công cụ giao tiếp nguyên thủy

Không chỉ tiếp thu ngoại ngữ mà cả ngôn ngữ nước ngoài cũng phải học tiếng Anh để nghiên cứu nguồn gốc của ngôn ngữ, khu vực, văn hóa, sự tương đồng và khác biệt của các ngôn ngữ khác, v.v., lấy tiếng Nhật làm ngôn ngữ bản địa làm một ngôn ngữ, cấu trúc cơ bản, phương ngữ, từ thông dụng Có những cách học như "học tiếng Nhật" để nghiên cứu sự thay đổi của


Từ khóa học: ngoại ngữ, giao tiếp, văn hóa khác nhau, phương ngữ, buzzwords, xử lý ngôn ngữ tự nhiên


Các khóa học để học: Khóa học tiếng Nhật, Khóa học tiếng Trung Quốc, Khóa học tiếng Anh và tiếng Mỹ, Khóa học ngoại ngữ, Khóa học tiếng Anh quốc tế, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Chọn [Ngôn ngữ, Phiên dịch, Du lịch] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Giáo dục và chăm sóc trẻ em

[Khoa học con người]

Khoa học theo đuổi công nghệ và kiến thức để hỗ trợ sự phát triển và học tập của con người

Đào tạo giáo viên dạy học cho mục đích đào tạo giáo viên ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vv. Giáo dục giáo dục không chỉ nghiên cứu giáo dục học đường mà còn bao gồm nhiều sự kiện giáo dục như hợp tác với gia đình và cộng đồng, tăng trưởng và phát triển lành mạnh của trẻ sơ sinh Có những cách học như "chăm sóc trẻ em, giáo dục trẻ sơ sinh" để theo đuổi việc tạo ra một môi trường tốt hơn để hướng tới.


Từ khóa học tập: giáo viên, hỗ trợ chăm sóc trẻ em, tâm lý học phát triển, trường học, giáo dục mầm non, phúc lợi gia đình, trẻ em, trẻ em


Các khóa học để học: Giáo dục, Chăm sóc trẻ em, Trẻ em, Trẻ em, Phát triển con người, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Đánh dấu vào [Giáo dục] trong hộp kiểm và tìm kiếm trường học

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


● Nghệ thuật, âm nhạc, sắc đẹp

[Khoa học con người]

Học cách di chuyển và làm phong phú trái tim của mọi người

"Thiết kế" để theo đuổi các kỹ thuật và sức mạnh biểu cảm để truyền tải thông tin đến mọi người một cách hiệu quả, "nghệ thuật / hình thức" để tìm hiểu lịch sử và lý thuyết, diễn giải và thể hiện theo cách riêng của mình, biểu diễn âm nhạc và nhạc cụ, sáng tác, trị liệu âm nhạc Có một loạt các lĩnh vực nghiên cứu như "âm nhạc" và "mỹ phẩm" không chỉ học hỏi về công nghệ mà còn có nhiều lĩnh vực làm đẹp như phúc lợi và sức khỏe.


Từ khóa học tập: thiết kế, minh họa, nghệ thuật, phim ảnh, tóc và trang điểm, sân khấu, sáng tác, nhạc cụ, sân khấu, nhiếp ảnh, giọng nói, biểu cảm


Các khóa học để học: Nghệ thuật, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Phim, Thiết kế, Làm đẹp, v.v.


■ Cách tìm trường trong lĩnh vực này

Chọn [Đại học] và [cao đẳng] trong "Loại trường"

Đánh dấu vào ô chọn 【Cuộc sống Thời trang ・ Vẻ đẹp】 【Nghệ thuật ・ Thiết kế】 【Manga ・ Anime Diễn viên lồng tiếng】 【Trò chơi CG】

> Tìm kiếm trường bằng cách chỉ định điều kiện


Khi bạn tìm kiếm một trường học, bạn có biết tên của bộ phận hoặc bộ phận bạn muốn tìm một trường học không?

Dưới đây là một số tên của các môn học có thể học, nhưng ngay cả với tên tương tự, khu vực nghiên cứu hơi khác nhau từ trường học đến trường học. Bạn có thể đọc tài liệu của trường mà không cần phán xét tên một mình, xem trang web chính thức của trường, nói chuyện trực tiếp với người của trường tại buổi họp giao ban của trường và khuôn viên mở, v.v. và tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể làm Hãy kiểm tra xem nó ra.

Người viết bài này

nghiên cứu

アクセス日本留学

 • Chia sẻ
  Cái này
 • facebook
 • twitter
 • LINE
×

[PR]

Bài viết phổ biến Bài viết phổ biến

【Hướng dẫn làm bài kiểm tra】 "Đại học" cho sinh viên quốc tế

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

【Hướng dẫn làm bài kiểm tra】 "Đại học" cho sinh viên quốc tế

Đó là Thông tin cơ bản cho sinh viên quốc tế nước ngoài để tiến tới "đại học". Hãy sẵn sàng để đến trường đại học bằng cách kiểm tra sơ bộ các đặc điểm của các trường đại học Nhật Bản, điều kiện ứng dụng chính, phương pháp thi tuyển sinh, chi phí, v.v.

Danh sách " chuyên nghiệp " tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến

Ngày 22 tháng 5 năm 2020

Danh sách " chuyên nghiệp " tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến

Thông tin về " chuyên nghiệp " tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến và các cuộc họp tư vấn học đường được đăng ở đây. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các trường đã quyết định tiết lộ thông tin trên Internet do hoãn các cuộc họp giao ban.

Danh sách "trường đại học" tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Danh sách "trường đại học" tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến

Thông tin về "các trường đại học" tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến và các cuộc họp tư vấn học đường được đăng ở đây. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các trường đã quyết định tiết lộ thông tin trên Internet do hoãn các cuộc họp giao ban.

[Hướng dẫn kiểm tra] Thông tin tuyển sinh vào " chuyên nghiệp " cho sinh viên quốc tế

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

[Hướng dẫn kiểm tra] Thông tin tuyển sinh vào " chuyên nghiệp " cho sinh viên quốc tế

Đó là Thông tin cơ bản cho sinh viên quốc tế nước ngoài để tiến tới " chuyên nghiệp ". Hãy bắt đầu chuẩn bị cho giáo dục chuyên nghiệp bằng cách kiểm tra đại khái các đặc điểm của chuyên nghiệp Nhật Bản, điều kiện ứng dụng chính, phương pháp thi tuyển sinh, chi phí, v.v.

[PR]